AV-TEK­NII­KAN
SUUN­NIT­TE­LU-
­PAL­VE­LUT

AV-suunnittelun tarve tulee yleisimmin esille kohteessa jossa sijaitsee auditorio, johtokeskus, valvomo, neuvottelu- tai kokoushuone. Näissä tiloissa AV-järjestelmien toiminta, tilaratkaisut, käytön vaativuus ja helppous ajavat käyttäjän etsimään pätevää AV-suunnittelijaa, joka on erikoistunut kyseisten tilojen suunnitteluun kokonaisuutena.

TA­VOI­TE

AV-suunnittelun tavoitteena on aina tilojen, kalusteiden, AV-järjestelmien ja käyttäjän saumattoman yhteistoiminnan saavuttaminen. Tavoite toteutuu AV-suunnittelijan avulla oikeiden esitystilaratkaisujen, esityskalusteiden ja helppokäyttöisten teknisten järjestelmien avulla, ilman käyttäjän suurempaa perehtymistä laitetekniikkaan.

AV-SUUN­NIT­TE­LU
TARVEKARTOITUS

AV-suunnittelu aloitetaan aina käyttäjän toiminnallisten ja teknisten apuvälineiden tarpeen selvityksellä, sekä esim. videoneuvotteluun osallistujien lukumäärän ja osallistumistavan määrittelyllä. AV-suunnittelu tehdään näissä neuvotteluissa sovitun ratkaisumallin mukaisesti.

ESITYSTILAN RAKENTEELLINEN SUUNNITTELU
Esitystila-analyysi tehdään AV-suunnittelussa aina automaattisesti, sillä selvitetään tilan esitystekninen rakenteellinen toimivuus ja tarpeet. Lisäksi analysoidaan mahdollinen videoneuvottelutila ja annetaan tarvittaessa ohjeet muille suunnittelijoille tilan saattamiseksi kansainvälisten videoneuvottelunormien tasolle. Tarpeellisiksi havaitut muutokset sovitaan yhteistyössä arkkitehdin ja tilaajan kanssa. Esitystila-analyysi käsittää aina myös mm. tilan rakenteellisten rajoitusten sekä mahdollisuuksien analysoinnin.
AV-JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU
Järjestelmä suunnittelu käsittää audiovisuaalisen materiaalin esitystapojen, laitteiden ja välineiden, sekä niiden käytön suunnittelun, kuten:
 • Näytöt, valkokankaat ja piirtotaulut
 • Tekniset laitteet
 • Valaistusjärjestelmät (yleis- ja esitysvalaistukset)
 • Järjestelmien toiminnan suunnittelu ja yhteensovitus ohjausjärjestelmään
 • Sähkösyötöt, varmennukset
 • ATK-liitynnät ja toiminta
 • Liitynnät rakennuksen muihin sähköteknisiintietojärjestelmiin
Järjestelmäsuunnitteluvaiheessa tehdään kaikkien tarvittavien teknisten järjestelmien laitespesifikaatio-, toiminta- ja ohjausjärjestelmäsuunnittelut, sekä tarvittavien viestiyhteyksien suunnittelu.
RA­KEN­NUT­TA­MIS­PAL­VE­LUT
RA­KEN­NUT­TA­MIS­PAL­VE­LUT
HANKINTAPALVELUT
Hankintapalvelut sisältävät:
 • Tarjouspyyntöasiakirjojen teon ja tarjouskyselyn
 • Tarjousvertailut
 • Sopimusasiakirjojen teon
 • Aikataulutuksen
VALVONTATEHTÄVÄT
Valvontatehtävät sisältävät:
 • Toteutuksen valvonnan
 • Urakoiden yhteensovituksen
 • Asennustarkastukset
 • Takuuaikaisen valvonnan
VASTAANOTTOTARKASTUKSET
Valvontatehtävät sisältävät:
 • Toteutuksen valvonnan
 • Urakoiden yhteensovituksen
 • Asennustarkastukset
 • Takuuaikaisen valvonnan
HANKINTAPALVELUT
Hankintapalvelut sisältävät:
 • Tarjouspyyntöasiakirjojen teon ja tarjouskyselyn
 • Tarjousvertailut
 • Sopimusasiakirjojen teon
 • Aikataulutuksen
HANKINTAPALVELUT
Valvontatehtävät sisältävät:
 • Toteutuksen valvonnan
 • Urakoiden yhteensovituksen
 • Asennustarkastukset
 • Takuuaikaisen valvonnan
VASTAANOTTOTARKASTUKSET
Valvontatehtävät sisältävät:
 • Toteutuksen valvonnan
 • Urakoiden yhteensovituksen
 • Asennustarkastukset
 • Takuuaikaisen valvonnan
TO­TEU­TUK­SES­SA HUO­MIOI­TA­VAA
AV-JÄRJESTELMÄ HANKINNAN YHTEISTYÖOSAPUOLET JA HUOMIOITAVAA
Tilaaja/rakennuttajakonsultti

Suunnittelijat:
 • AV-suunnittelija
 • Arkkitehti
 • Akustikko
 • Sisustussuunnittelija
 • Rakennesuunnittelija
 • Sähkösuunnittelija
 • LVIA-suunnittelija
Valvonta:
 • Tilaaja/rakennuttajakonsultti
 • AV-suunnittelija
 • Arkkitehti
 • Sähkösuunnittelija
Takuu:
 • Hinnoiteltu
 • Tarkka määrittely
Urakoitsijat:
 • Rakennusurakoitsija
 • Sähköurakoitsija
 • AV-urakoitsija
Urakkarajat:
 • Urakkarajaliitteeseen AV-tarpeet muihin urakoihin
Dokumentointi:
 • Hinnoiteltu
 • Tarkka määrittely
Koulutus:
 • Hinnoiteltu
 • Tarkka määrittely
SUUNNITTELIJAN ON LÖYDETTÄVÄ ASIAKKAAN TODELLISET TARPEET JA SITTEN TOTEUTETTAVA JUURI NE TARPEET -
EIKÄ MITÄÄN MUUTA.
MUUT PALVELUT
AV-TEK­NII­KAN
SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUT
Työtilamme sopivat vaativimpiinkin hankkeisiin. Työntekijöillämme on vuosikymmenien kokemus turvakriittisten hankkeiden suunnittelusta.
TE­LE­TEK­NII­KAN
SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUT
Teletekniikan suunnittelun tavoitteena on viestinnän tehokkuuden, häiriöttömyyden ja palveluiden parantaminen mahdollisimman korkealle tasolle. Tämä toteutuu oikeiden tilaratkaisujen, kalusteiden ja teknisten järjestelmien avulla.
AV-TEK­NII­KAN
SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUT
Työtilamme sopivat vaativimpiinkin hankkeisiin. Työntekijöillämme on vuosikymmenien kokemus turvakriittisten hankkeiden suunnittelusta.
TE­LE­TEK­NII­KAN
SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUT
Teletekniikan suunnittelun tavoitteena on viestinnän tehokkuuden, häiriöttömyyden ja palveluiden parantaminen mahdollisimman korkealle tasolle. Tämä toteutuu oikeiden tilaratkaisujen, kalusteiden ja teknisten järjestelmien avulla.

TeleConsulto Tsutsunen Oy:n toiminta on aloitettu vuonna 1996. Päätoimialana on kiinteistöjen turvallisuuden-, AV– ja teletekniikan kehitys-, suunnittelu- ja hankintapalvelutehtävät.

Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Kuopiossa ja Helsingissä, mikä mahdollistaa korkeatasoisten palvelujen tarjoamisen ympäri Suomen. .

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.